OPINIE-pijler Online

een gezamenlijk project van Joden en christenen

- gestalte geven aan de onopgeefbare verbondenheid -

Stichting OPINIE-pijler

De stichting OPINIE-pijler geeft een opiniërend kwartaalschrift uit onder dezelfde naam. Het reageert op belangrijke onderwerpen in de landelijke en mondiale actualiteit, omdat de maatschappelijke verwarring in ons land toeneemt. OPINIE-pijler meent dat een denken vanuit Tenach/het OT, orde kan scheppen in de chaos van opinies, en dat zij met dit tijdschrift steun kan bieden aan de meningsvorming.

De OPINIE-pijler is een kwartaalschrift voor de meningsvorming over allerlei zaken in de actualiteit – maar dan als een gezamenlijk project van Joden en christenen. De grootste protestantse kerk in Nederland (PKN) spreekt in haar kerkorde van onopgeefbare verbondenheid en acht zich geroepen daaraan gestalte te geven, maar tot op heden is die gestalte niet verschenen. De OPINIE-pijler is een tastbare concrete gestalte. Doelgroep is in principe: alle Nederlanders.

Abonneren bij bouridder@gmail.com, €25,- per jaar; los nummer €7,50.

tijdschrift van de stichting OPINIE-pijler

Aantal bezoekers website (d.d. 10-4-2021): 9709

- orde scheppen in de chaos van opinies -