OPINIE-pijler

een gezamenlijk project van Joden en christenen

Redactie

Hoofdredacteur rb Shmuel Katz; eindredactie mw Trudie van der Spek; voorzitter drs Aad Bijloo; secretaris drs Boudewijn Ridder; penningmeester de heer Marco Verwoerd RBA.