OPINIE-pijler

Joods & christelijk platform voor reflectie op de actualiteit

Platform OPINIE-pijler

De OPINIE-pijler wil een steunpilaar zijn voor de meningsvorming over allerlei actuele onderwerpen die zich aandienen in onze maatschappij en in de wereldwijde samenleving.

De redactie bestaat uit Joden en christenen samen, die hun gemeenschappelijke basis hebben gevonden in Tenach of het Oude Testament. Op dit platform wordt niet getheologiseerd, het heeft ook geen wetenschappelijke pretentie. Het wil reageren op de actualiteit vanuit een denken dat wortelt in de genoemde basis. Met dit platform wordt concreet gestalte gegeven aan de onopgeefbare verbondenheid tussen christenen en Joden, tussen kerk en Israël.

Redactieleden:

rabbijn S. Katz (hoofdredacteur)

drs A.W. Bijloo (redactievoorzitter)

G.A. van der Spek-Begemann (eindredacteur)

drs B. Ridder (redactiesecretaris)

M. Verwoerd RBA (penningmeester)

ds. L.W. van der Sluijs (webmaster)

De OPINIE-pijler heeft ANBI-status. Donaties of giften zijn dus niet alleen heel welkom, maar ook aftrekbaar van de belasting. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL88 INGB 0686048881 tnv. onze penningmeester, M. Verwoerd.

Adviserende en kritische reacties zijn welkom via info@opiniepijler.nl.

Platform OPINIE-pijler is sinds april 2021 de voortzetting van het gelijknamige tijdschrift.

Hoofdredacteur rabbijn Shmuel Katz in het TV-programma 'Vraag het een rabbijn'. Klik om te kijken hier.

Wilt ú rabbijn Katz een vraag stellen? Mail naar info@opiniepijler.nl