OPINIE-pijler

een gezamenlijk project van Joden en christenen

Ons tijdschrift

De OPINIE-pijler wil een steunpilaar zijn voor de meningsvorming over allerlei actuele onderwerpen die zich aandienen in onze maatschappij en in de wereldwijde samenleving. Het blad draagt daarom de naam OPINIE-pijler. De redactie bestaat uit Joden en christenen samen, die hun gemeenschappelijke basis hebben gevonden in Tenach of het Oude Testament. In dit blad wordt niet getheologiseerd, het heeft ook geen wetenschappelijke intentie. Het wil reageren op de actualiteit vanuit een denken dat wortelt in de genoemde basis. Met dit blad wordt concreet tastbare gestalte gegeven aan de onopgeefbare verbondenheid tussen christenen en Joden, tussen kerk en Israël.

 

Redactieleden:

rabbijn S. Katz (hoofdredacteur)

drs A.W. Bijloo (redactievoorzitter)

G.A. van der Spek-Begemann (eindredactie)

drs B. Ridder (redactiesecretaris)

M. Verwoerd RBA (penningmeester)

 

Abonnementsprijs: 25 euro per jaar. Losse nummers: 7 euro. De OPINIE-pijler heeft ANBI-status. Giften dus niet alleen welkom maar ook aftrekbaar van de belasting.

Adviserende en kritische reacties zijn welkom bij gavdspek@gmail.com, abonneren kan via bouridder@gmail.com.

DOWNLOAD NULNUMMER

(KLIK HIER)