OPINIE-pijler

een gezamenlijk project van Joden en christenen

Septembernummer

Abonnement (€25) of los nummer (€7,50) te bestellen bij bouridder@gmail.com.

NB. vermeld ook uw postadres!

 

Inhoudsopgave september 2020

Na 75 jaar bevrijding - rb Shmuel Katz

Trump (update) - dr Ron van der Wieken

Monotheïstische religies en corona - dr Manfred Gerstenfeld

Israël in de geopolitieke verschuivingen door de coronacrisis - Marco Verwoerd RBA

Het nieuwste geloof - opperrabbijn Binyomin Jacobs

Schendingen van Joodse heilige plaatsen - Avi Cohen

Regels - Trudie van der Spek

boekbespreking Viktor - drs Aad Bijloo