OPINIE-pijler Online

een gezamenlijk project van Joden en christenen

Decembernummer

Abonnement (€25) of los nummer (€7,50) te bestellen bij bouridder@gmail.com.

NB. vermeld ook uw postadres!

 

Inhoudsopgave december 2020

De Abraham-akkoorden – Avi Cohen

De verklaring van de PKN – Shmuel Katz

Euthanasie -Trudie van der Spek

Open brief - Shmuel Katz

Informatief – Boudewijn Ridder

Recht en religie – mr Herman Loonstein

Trump (III) – dr Ron van der Wieken

Reactie op een bespreking - werkgroep VuJ

Op zoek naar vrede – Trudie van der Spek