OPINIE-pijler

een gezamenlijk project van Joden en christenen

Septembernummer

Abonnement (€25) of los nummer (€7,50) te bestellen bij bouridder@gmail.com.

NB. vermeld ook uw postadres!

 

Bericht van de redactie

Het kon niet anders of ook de OPINIE-pijler gaat door de coronatijd heen. Door verschillende auteurs worden verschillende aspecten belicht: politiek, medisch, theologisch, en de regels die ermee gepaard gaan en die her en der zoveel twijfels oproepen, worden even apart genomen. De redactie is van mening dat deze opinies elkaar goed aanvullen, terwijl het artikel van dr Gerstenfeld wat dieper op dit tijdsverschijnsel in gaat door de reacties te belichten van diverse wereldleiders en van diverse stromingen.

 

Inhoudsopgave september 2020

Na 75 jaar bevrijding - rb Shmuel Katz

Trump (update) - dr Ron van der Wieken

Monotheïstische religies en corona - dr Manfred Gerstenfeld

Israël in de geopolitieke verschuivingen door de coronacrisis - Marco Verwoerd RBA

Het nieuwste geloof - opperrabbijn Binyomin Jacobs

Schendingen van Joodse heilige plaatsen - Avi Cohen

Regels - Trudie van der Spek

boekbespreking Viktor - drs Aad Bijloo