OPINIE-pijler

een gezamenlijk project van Joden en christenen

Oproep

Op een zoombijeenkomst van het OJEC in januari 2021 met 70 deelnemers ging het over de kerkelijke schuldbelijdenis, met vier sprekers: dr Pieter de Boer, dr Ewout Klootijwijk, dr Marcel Poorthuis, dr Eddo Verdoner. Een vraagsteller noemde de OPINIE-pijler en naderhand hebben we de sprekers en de voorzitter dr Piet van Midden het decembernummer toegestuurd met een begeleidend briefje. Daarin hebben we ons tijdschrift voorgesteld als een eerste aanzet tot verbeterde en vriendschappelijke verstandhouding kerk- Joodse gemeenschap. En gevraagd ons te steunen met een abonnement en PR-medewerking. Ook hier doen wij een zelfde oproep; we hebben nog te weinig abonnees om financieel rond te komen. Wilt u abonnee worden? Mail naar bouridder@gmail.com. Bij voorbaat dank!